Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
INWESDIM Sp. z o.o.
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 4 - wykaz osób
Załącznik nr 4a - zobowiązanie podmiotu do udostępnienia osób
Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 6 - projekt umowy
Załącznik nr 7 - dokumentacja techniczna STWiORB
Załącznik nr 7a - projekt wykonawczy
Załącznik nr 7b - projekt budowlany
Załącznik nr 8 - przedmiar
Załącznik nr 9 - tabela elementów scalonych
Załącznik nr 10 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Zmiana SIWZ
Załącznik nr 8 - przedmiar (zmieniony 12-03-2013)
Załącznik nr 9 - tabela elementów scalonych (zmieniony 12-03-2013)
Odpowiedź na pytania do SIWZ
Załącznik – gzyms ceramiczny
Zmiana II SIWZ
Załącznik nr 9 - tabela elementów scalonych (zmieniony 13-03-2013)
WYBÓR OFERTY
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetargi

Zawiadomienie o przetargu

Opole: Odbudowa dachu dwukalenicowego nad Kosciołem
Pofranciszkanskim (Kosciół Minorytów) przy Placu Młynów w Brzegu 

 

ZAMAWIAJĄCY: Archidiecezja Wrocławska, ul. Katedralna 13/15, 50-328 Wrocław
 
INWESTOR ZASTĘPCZY: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole
 
 

Strona głównaO nasNasze inwestycjePrzetargi